Energetické nápoje zodpovědně

Konzumujte energetické nápoje zodpovědně

Účelem těchto webových stránek je poskytovat jasné a faktické informace o energetických nápojích široké veřejnosti a všem potenciálním spotřebitelům, včetně doporučeného způsobu konzumace.

Co jsou energetické nápoje?

Energetické nápoje jsou funkční nápoje se stimulačním účinkem a unikátními kombinacemi charakteristických složek s nutričním nebo fyziologickým účinkem.

25

Na trh jsou uváděny již více než 25 let a konzumují je a užívají je spotřebitelé po celém světě.

Bezpečnost jejich klíčových složek byla posouzena a potvrzena evropskými institucemi pro hodnocení rizik (např. EFSA - Evropský úřad pro bezpečnost potravin).

3,7 %

Energetické nápoje představují pouze asi 3,7 % celkového českého trhu s nealkoholickými nápoji.

Složení energetických nápojů

Složení jednotlivých energetických nápojů se liší. Nejčastěji obsahují perlivou vodu, cukr, kofein, taurin a vitamíny. Jejich přesné složení vždy naleznete na jejich obalu.

cukr

Energetické nápoje často obsahují cukry (glukózu, sacharózu nebo fruktózu), které slouží jako zdroj rychlé energie. Obsah cukru v energetických nápojích je srovnatelný s obsahem cukru v běžně konzumovaných slazených nealkoholických nápojích.

kofein

Kofein je hlavní stimulant obsažený v energetických nápojích. Zvyšuje vytrvalostní výkon a vytrvalostní kapacitu, podporuje bdělost a snižuje vnímanou námahu při cvičení. Kofein se přirozeně vyskytuje v různých částech rostlin, např. v kávě, kakaových bobech, čajových listech, bobulích guarany a ořechu koly.

taurin

Taurin je aminokyselina, která hraje důležitou roli při vývoji sítnice a neurologických funkcí, osmoregulaci, modulaci buněčných hladin vápníku a imunitních funkcí. Taurin se přirozeně vyskytuje v potravinách, zejména v mořských plodech a mase, a je také běžným metabolitem v lidském těle.

vitamíny

Vitamíny (např. vitamíny B6 a B12) obsažené v energetických nápojích jsou zapojené v metabolických procesech člověka a mohou pomoci při přeměně potravin na energii.

ostatní látky

Energetické nápoje dále obsahují sycenou či nesycenou vodu a další různé přísady jako barviva, konzervanty a příchutě pro lepší chuť.

Zodpovědná konzumace

Energetické nápoje jsou oblíbené při řadě lidských činností. Záleží na vás, kdy se pro jejich konzumaci rozhodnete. V případě, že jste dosud děti, těhotné nebo kojíte, není pro vás pití energetických nápojů vhodné. Toto upozornění je podle zákona uváděno na obalech všech energetických nápojů s obsahem kofeinu vyšším než 150 mg/100ml.

Nevhodné v těhotenství

Nevhodné při kojení

Nevhodné pro děti

Povzbuzuje při řízení

Povzbuzuje při studiu

Povzbuzuje při práci

Negativní účinky nadměrné konzumace

Nadměrná konzumace energetických nápojů může mít několik negativních účinků na zdraví konzumentů. Lidé s určitými zdravotními problémy by měli pravidelnou konzumaci energetických nápojů nejprve konzultovat se svým lékařem.

Zvýšený srdeční tep

Zvýšený krevní tlak

Problémy s trávením

Problémy s ledvinami

Nadměrná konzumace vitamínů

Nespavost a poruchy spánku

Kofein neobsahují pouze energetické nápoje

Podle Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) je za bezpečnou konzumaci považována hladina kofeinu 3 mg/1 kg tělesné hmotnosti za den. Konzumenti by měli uzpůsobit konzumaci nápojů a potravin množství kofeinu, které je v nich obsaženo.

Filtrovaná káva

Šálek filtrované kávy (200 ml) obsahuje 90 mg kofeinu.

Energetický nápoj

Standardní plechovka energetického nápoje (250 ml) obsahuje 80 mg kofeinu.

Espresso

Espresso (60 ml) obsahuje 80 mg kofeinu.

Černý čaj

Šálek černého čaje (220 ml) obsahuje 50 mg kofeinu.

Plechovka koly

Standardní plechovka koly (355 ml) obsahuje 40 mg kofeinu.

Hořká čokoláda

Tabulka hořké čokolády (50 g) obsahuje 30 mg kofeinu.

Všechny údaje jsou přibližné, jelikož obsah kofeinu a velikost porcí se liší.

Kalkulačka
"Každému spotřebiteli je na etiketě výrobku dostupná informace kolik kofeinu, cukru či sladidel a dalších stimulantů obsahuje. Děti a dospívající by rozhodně neměli překračovat maximální dávky 3mg/kg váhy u kofeinu a příjem přidaného cukru by měl být co nejnižší. K tomu připočtěme účinky jiných přidaných stimulantů, jejichž dlouhodobé dopady na dětský organismus jsou často neznámé. Apelujeme zejména na rodiče, aby s dětmi o rizicích konzumace energetických nápojů promluvili a pokud možno jim zdůraznili, že ideální je se těmto nápojům vyhnout,“ „Každému spotřebiteli je na etiketě výrobku dostupná informace kolik kofeinu, cukru či sladidel a dalších stimulantů obsahuje. Děti a dospívající by rozhodně neměli překračovat maximální dávky 3mg/kg váhy u kofeinu a příjem přidaného cukru by měl být co nejnižší. K tomu připočtěme účinky jiných přidaných stimulantů, jejichž dlouhodobé dopady na dětský organismus jsou často neznámé. Apelujeme zejména na rodiče, aby s dětmi o rizicích konzumace energetických nápojů promluvili a pokud možno jim zdůraznili, že ideální je se těmto nápojům vyhnout," uvádí ředitelka SZÚ Barbora Macková v tiskové zprávě: Tisková zpráva SZÚ k rizikové konzumaci energetických nápojů.

MUDr. Barbora Macková

ředitelka Státního zdravotního ústavu

Káva a energetické drinky obsahují takové množství kofeinu, že bychom je dětem neměli podávat. Sice stimulují nervový systém, ale mohou být příčinou nespavosti a nesoustředěnosti a je známo, že při dlouhodobějším a opakovaném podávání dochází k rozvoji depresí a úzkosti u dětí.

MUDr. Petr Tláskal, CSc

vedoucí lékař Oddělení léčebné výživy Fakultní nemocnice v Motole

Kodex výrobců

Prodej energetických nápojů má v Česku svá pravidla, která přispívají k jejich zodpovědné konzumaci. Seznamte se s kodexem, který zodpovědní výrobci energetických nápojů dodržují.

Zákaz propagace míchání s alkoholem

Etikety energetických nápojů  nepropagují míšení s alkoholem ani neuvádějí, že konzumace alkoholu spolu s energetickými nápoji působí proti účinkům alkoholu.

Upozornění na umírněnou konzumaci

Etikety energetických nápojů obsahují upozornění „Konzumujte umírněně“ nebo podobné znění založené na porozumění spotřebitelům.

Zákaz reklamy cílené na děti

Žádná marketingová sdělení týkající se energetických nápojů nejsou umísťována do žádných médií s cílovou skupinou, která je ve více než 30 % mladší 13 let.

Nezaměňování se sportovními nápoji

Energetické nápoje jsou funkční nápoje a nikoli sportovní nápoje. Přestože běžná konzumace energetických nápojů také poskytuje tělu vodu, energetické nápoje nejsou uváděny na trh jako sportovní nápoje, které poskytují rehydratační výhody.

Maximum informací pro spotřebitele

Prostřednictvím webových stránek nebo letáků výrobci poskytují spotřebitelům komplexní informace o energetických nápojích, jejich odpovědné spotřebě a jejich charakteristických složkách, včetně toho, jak jejich obsah kofeinu souvisí s jinými potravinami a nápoji obsahujícími kofein.

Zákaz prodeje a propagace na školách

Výrobce se nezapojuje do žádné přímé obchodní činnosti v souvislosti s energetickými nápoji na základních ani středních školách, včetně umístění energetických nápojů do prodejních automatů.

Zodpovědní výrobci